Historia

 

HISTORIA ŻYWIECKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO.

11.04.1962 r. Zarządzeniem nr 74 przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, powołane zostało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako organizacja zajmująca się organizowaniem ochotniczych służb strzegących bezpieczeństwa nad wodami.

Historia Żywieckiego WOPR sięga roku 1968, kiedy to z inicjatywy grupy „zapaleńców”, takich jak: Biłyk Lucjan, Łukaszek Władysław, Biłyk Adam, a w późniejszym okresie: Polak Jerzy, Okrzesik Julian, Wojtas Edward, Wojtas Stanisław, Bugajski Stanisław – powstał przy Urzędzie Powiatowym w Żywcu – POWIATOWY ODDZIAŁ WOPR, podległy Wojewódzkiemu WOPR w Krakowie.

Pierwszy kurs ratowniczy zorganizowany przez Powiatowy Oddział WOPR odbył się w 1969 r. Prowadził go instruktor ratownictwa WOPR z Krakowa, kol. Romański. Z pozytywnym wynikiem egzamin ukończyło 12 osób, co było zalążkiem organizacji WOPR-u na żywiecczyźnie.

Pierwszym prezesem Powiatowego Oddziału WOPR został kol. Łukaszek Władysław. Następnie funkcję tą przejął kol. Deptuła Marian. W tym okresie oddział otrzymał pierwszy sprzęt ratowniczy w postaci kajaka typu „składak”, który został skradziony ratownikom pełniącym dyżur na Jeziorze Żywieckim.

W 1970 r. Oddział Rejonowy WOPR w Żywcu otrzymał 2 łodzie wiosłowe, dwuosobowe typu „Stenia”. W tym samym roku powstała pierwsza drużyna OR WOPR w Oczkowie pod kierownictwem Juliana Okrzesik. Prezesurę w tym czasie objął kol. Polak Jerzy.

Rozkwit ratownictwa wodnego na Żywiecczyźnie nastąpił po roku 1976, w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju. Nowo utworzone województwo Bielsko-Biała skłoniło działaczy powiatowych WOPR z Bielska-Białej, Żywca, Cieszyna, Andrychowa, Suchej Beskidzkiej oraz Oświęcimia do utworzenia Wojewódzkiego WOPR Bielsko-Biała, które uchwałą Zarządu zostało później przemianowane na Beskidzkie WOPR. W tym okresie prezesurę OR WOPR w Żywcu przejął kol. Julian Okrzesik.

Oddział w tym czasie działał bardzo prężnie. Dzięki dużemu wsparciu prezesa Wojewódzkiego WOPR (kol. Herma Kazimierz) został wyposażony w pierwsze silniki typu „Salut” o mocy 1,5 KM. Kolejnym nabytkiem był silnik typu „Forelle” o mocy 5KM. W następnych latach otrzymaliśmy łodzie wiosłowo-motorowe typu „Romana” i „Perkoz” wyposażone w silniki typu „Dęba 25” , „Wicher 25” oraz „Wicher 30”. Pierwszą łodzią typowo ratowniczą była łódź motorowa typu „Cameo”.

Jedną z drużyn działających w tym okresie była grupa ratowników z Oczkowa. Wybudowali oni w czynie społecznym Stanicę wraz z hangarem, która stała się pierwszą bazą ratowniczą oddziału. Kolejna drużyna ratownicza powstała w Zarzeczu.

Pod koniec lat 90-tych prezesem Oddziału Rejonowego WOPR w Żywcu zostaje kol. Jerzy Ziomek. Baza ratownicza została przeniesiona z Oczkowa do Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „u Rumcajsa”, w którym funkcjonuje do dziś.

Podstawowym celem działania Żywieckiego WOPR jest czuwanie nad bezpieczeństwem ludzi wypoczywających nad wodą, prowadzenie działalności profilaktycznej, upowszechniania nauki pływania, propagowanie znajomości przepisów i zasad bezpiecznej kąpieli, aby społeczeństwo wypoczywające nad wodą było do tego przygotowane i bezpieczne.

Oddział w chwili obecnej zrzesza ok. 150 członków, w tym aktywnie uczestniczących ok.30 ratowników pracujących społecznie.

Dotychczas członkowie OR WOPR w Żywcu przeprowadzili ponad 4000 akcji ratowniczych, zabezpieczyli szereg imprez na wodzie (regaty, spływy kajakowe i pontonowe, zawody rybackie itp.), przeprowadzili szereg szkoleń ( motorowodnych, ratowniczych, żeglarskich).

W strukturach oddziału, na terenie Jeziora Żywieckiego pracują 4 drużyny:

  • Drużyna przy bazie ratownictwa WOPR „u Rumcajsa”
  • Drużyna przy Stanicy WOPR w Oczkowie
  • Drużyna przy klubie „Halny” w Zarzeczu
  • Drużyna przy bazie ZHP w Tresnej.

Źródło: wywiad (05.06.2010r.) przeprowadzony z V-ce Prezesem OR WOPR w Żywcu – Julianem Okrzesikiem.

Łukasz Okrzesik

'; ?>